Zvolte si oblast:

Předem definovaný projekt na vzdělávání odsouzených žen ve věznici Opava v Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava‘‘.

Cílem projektu je zrekonstruovat objekt bývalé kotelny na prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, kterými vzhledem ke stavebnímu a prostorovému uspořádání věznice v současné době nedisponuje. Tím dojde ke zvýšení možností pracovního uplatnění odsouzených žen, které nesplňují kritéria pro možné pracovní zařazení na pracoviště, popř. výkon pracovních činností, mimo areál věznice. V důsledku toho se navýší možností získání pracovních návyků u odsouzených, které je nemají vytvořeny a jejich udržení u těch odsouzených, které je vybudovány mají. To by mělo vést k lepšímu uplatnění těchto osob na trhu práce po jejich propuštění z výkonu trestu a snížení recidivy. Zároveň v rámci stavebních úprav budou vytvořeny dvě učebny umožňující realizaci vzdělávacích a dalších speciálně výchovných aktivit odsouzených žen, zaměřených na zvýšení jejich reintegračních schopností a uplatnění na trhu práce po propuštění. To přináší nové možnosti vzdělávání odsouzených žen, neboť vznikne prostor pro možnost provádění kurzů, přednášek, besed, osvětovou činnost apod. a realizaci dalších speciálně výchovných aktivit, které není možné provádět v běžných prostorách výkonu trestu.

Celkový rozpočet projektu je 14 885 381 CZK.