Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ13 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Záznam ze Zahajovací konference programu CZ13 v rámci Norských fondů

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam ze zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ implementovaného v rámci Norských fondů 2009-2014, konané dne 26.5. v Praze.

Vydáno

Avízo: Zahajovací konference představí první projekt financovaný z Norských fondů v oblasti prevence domácího násilí a rovnosti pohlaví

Dne 26. května 2014 se v hotelu ADRIA Praha uskuteční Zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ a stejnojmenného projektu financovaného z Norských fondů 2009-2014.