Zvolte si oblast:

Zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ si Vás dovoluje pozvat na Zahajovací konferenci Programu a stejnojmenného předem definovaného projektu, která se uskuteční v Praze 26. května 2014 od 8.30 hodin v hotelu Adria na Václavském náměstí v Praze.

Program CZ13 pokrývá oblast prevence domácího násilí a podporu rovných příležitostí žen a mužů. Program se skládá pouze z jednoho předem definovaného projektu, jehož rámec byl schválen donory a v březnu 2014 Ministerstvem financí ČR. Předem definovaný projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí a je prvním projektem podpořeným z EHP a Norských fondů 2009-2014 v České republice.

Cílem konference je oficiální zahájení Programu a projektu a jejich představení všem zainteresovaným subjektům z řad odborných pracovníků státní správy, neziskového sektoru a odborné veřejnosti. Součástí programu je i tisková konference. Předběžný program zahajovací konference naleznete v příloze.

Pro přihlášení na konferenci se obraťte na radan.safarik@mpsv.cz

Dokumenty ke stažení