Zvolte si oblast:

Avízo: Zahajovací konference představí první projekt financovaný z Norských fondů v oblasti prevence domácího násilí a rovnosti pohlaví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26. května 2014 se v hotelu ADRIA Praha uskuteční Zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ a stejnojmenného projektu financovaného z Norských fondů 2009-2014. V rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 již bylo zahájeno od druhé poloviny roku 2013 12 z 15 programů a program CZ13 zaměřený na prevenci domácího násilí a rovné příležitosti žen a mužů posouvá EHP a Norské fondy do očekávané realizační fáze samotných projektů. Prvním schváleným projektem EHP a Norských fondů v tomto období je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí v programu CZ13. Cílem konference je oficiální zahájení Programu a projektu a jejich představení přibližně 70 zainteresovaným subjektům z řad odborných pracovníků státní správy, neziskového sektoru a odborné veřejnosti.

Pro zástupce médií se bude konat od 9:45 hodin tisková konference za účasti zástupců Velvyslanectví Norského království, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Datum: 26. 5. 2014, tisková konference 9:45 hod
Místo: Hotel ADRIA Praha, Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1
Kontakt pro přihlášení zástupců médií: Ing. Michal Žurovec, Tiskové oddělení MF, michal.zurovec@mfcr.cz, tel.: 257 043 128