Zvolte si oblast:

Program CZ13 – Seminář „Násilí páchané na ženách a jeho dopady na trh práce“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ financovaného z Norských fondů se uskutečnil seminář „Násilí páchané na ženách a jeho dopady na trh práce“. Seminář byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se Stálou misí ČR při OSN, Slovenskou republikou a norskou neziskovou organizací Alternativ til Vold. Na semináři byly mimo jiné představeny výsledky výzkumů ekonomických dopadů domácího násilí a příklady dobré praxe při odstraňování důsledků násilí vyplývajícího z nerovností žen a mužů na trh práce. Více informací o semináři naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.