Zvolte si oblast:

Informační semináře v rámci otevřené výzvy v Programu CZ07

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V návaznosti na vyhlášení výzvy v Programu CZ07 – „Program na spolupráci škol a stipendia/ Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia“ pořádá Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07 - informační semináře určené pro pracovníky na primární či sekundární úrovni vzdělávání. Účastníci seminářů budou seznámeni s textem výzvy a aktivitami, na které lze čerpat grant.

První seminář bude pořádán 23.9.2014 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Druhý seminář se bude konat 7.10.2014 v Kulturním centru Pardubice.

Pozvánky na semináře a více informací naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení