Zvolte si oblast:

Informační semináře v Brně, Plzni a Ústí nad Labem v rámci Programu CZ07 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Informační seminář v Brně

Dne 2.10.2014 proběhne v Brně informační seminář pro studenty a pracovníky zahraničních oddělení VŠ. Účastníci budou informováni o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce.

Informační seminář v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni a Dům zahraniční spolupráce – Zprostředkovatel Programu CZ07 - zvou na informační seminář určený pro studenty a pracovníky univerzity. Posluchači budou mít možnost seznámit se s podmínkami čerpání prostředků na zahraniční pobyty a stáže.

Seminář se bude konat dne 3.10.2014 v univerzitním kampusu Bory, Plzeň.

Informační seminář v Ústí nad Labem

Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům zahraniční spolupráce pořádají dne 9.10.2014 v budově Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem informační seminář pro studenty a pracovníky univerzity, kde budou účastníci seznámeni s textem výzvy a aktivitami, na které lze čerpat prostředky.

Pozvánky a bližší informace k jednotlivým seminářům naleznete v přílohách.

Dokumenty ke stažení