Zvolte si oblast:

Úřad vlády vyhlašuje veřejnou zakázku na Vzdělávací a výzkumné aktivity v rámci předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Úřad vlády - realizátor předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v rámci Programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ vyhlašuje v rámci tohoto projektu veřejnou zakázku.

Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti k zajištění realizace vzdělávacích a výzkumných aktivit Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016. Cílovou skupinou těchto vzdělávacích a výzkumných aktivit jsou zástupci místních samospráv, veřejné správy, policie, škol, občanské iniciativy i jednotlivci v sociálně vyloučených lokalitách.

Bližší informace o veřejné zakázce najdete na stránkách Úřadu vlády.