Zvolte si oblast:

CZ05 Aktuality

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro Program CZ05. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Úřad vlády vyhlašuje veřejnou zakázku na Vzdělávací a výzkumné aktivity v rámci předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Úřad vlády - realizátor předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v rámci Programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ vyhlašuje v rámci tohoto projektu veřejnou zakázku.

Aktualizováno

Program CZ05 - Iniciativa HateFree Culture vyvrací zkreslená tvrzení o Romech

Program CZ05 - „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ je uskutečňován prostřednictvím předem definovaného projektu, který je realizován Úřadem vlády ČR, konkrétně Agenturou pro sociální začleňování.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu Úřadu vlády v Programu CZ05

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.