Zvolte si oblast:

CZ05 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 4. 2017
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Aktualizace kontaktní osoby
  • Aktualizace kontaktní osoby, alokací
  • Kontakty aktualizovány
  • Aktualizace kontaktů
  • Přidání ročních zpráv

Obecné informace o Programu CZ05 pro Sociální začleňování

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ05
NÁZEV PROGRAMU NÁRODNÍ, REGIONÁLNÍ, MÍSTNÍ INICIATIVY PRO SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTÍ MEZI SKUPINAMI A NA PODPORU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
ČÍSLO PROGRAMU CZ05
HRAZENO Z EHP fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Projekt ve svých regionálně zaměřených aktivitách cílí na děti ve věku 10-15 let, které si teprve formují své postoje a dále na profesní skupiny, které projevy násilí z nenávisti a jejich prevenci v terénu řeší. Jsou to učitelé, policisté, vedení samospráv. Celostátní mediální kampaň míří na mladé lidi ve věku do 25 let, kteří se nechávají nejsnáze strhnout svým okolím k rasově nesnášenlivým projevům a zároveň jsou ještě schopni své postoje revidovat.
Realizace projektu přispěje k posílení společenské podpory pro zavádění inkluzivních politik a pro potírání projevů extremismu a rasismu. Jeho realizace přispěje k posílení tolerance a pochopení mezi různými skupinami, a to zvláště mezi mladými lidmi a k podpoře postojů odmítající násilí z nenávisti s důrazem na aktivní přístup jednotlivců.

Alokace Programu 1 242 000 EUR 32 913 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu Smlouva podepsána 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Ing. Veronika Imrich Dudková
Tel.: +420 257 044 563
E-mail: veronika.imrichdudkova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Iva Hladíková
Tel.: +420 257 044 381
E-mail: iva.hladikova@mfcr.cz

Partner Programu Program nemá Partnera.
Kontaktní osoba
Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Posílení sociální a ekonomické soudržnosti na národní, regionální a místní úrovni
Programové oblasti Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování předem definovaný projekt
Alokace: 31 800 000 CZK
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace 493 695 CZK / 18 630 EUR
Zprávy o programu