Zvolte si oblast:

2015

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro program CZ05. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Úřad vlády vyhlašuje veřejnou zakázku na Vzdělávací a výzkumné aktivity v rámci předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Úřad vlády - realizátor předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v rámci Programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ vyhlašuje v rámci tohoto projektu veřejnou zakázku.