Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu Úřadu vlády v Programu CZ05

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný projekt Úřadu vlády „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.

Projekt se zaměřuje na hlavní cíl Programu, kterým je posílit sociální a ekonomickou soudržnost na státní, regionální i lokální úrovni. Projekt reaguje na narůstající výskyt projevů extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, často zaměřených na Romy, zejména v regionech s obecně vysokou mírou nezaměstnanosti. Výstupy a nástroje mediální kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti budou sloužit pro propagaci výstupů vzdělávacích aktivit na školách, příkladů dobré praxe a některých výstupů výzkumů lichvy a migrace, část aktivit pro policii podpoří aktivity sdílení dobrých praxí apod.

Celkový rozpočet předem definovaného projektu činí 39 749 999 Kč.