Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí v Programu CZ04

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 19. 6. 2014 byl v rámci Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ schválen předem definovaný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti“.

Předem definovaný projekt usiluje o vytvoření nové sjednocující právní úpravy v oblasti ochrany a podpory rodin a dětí, která nahradí stávající úpravu, jež je roztříštěna v řadě předpisů, a zároveň v mnoha směrech zastarala a neodpovídá osvědčené zahraniční praxi ani potřebám ČR samým.

Celkový rozpočet předem definovaného projektu činí 34 651 498 CZK.