Zvolte si oblast:

Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuZlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou
Číslo projektu3690008
Příjemce

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

http://www.hnutiduha.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu KBS je posílit přenos advokačních metod mezi norským a českým partnerem, a tím pomoci rozvíjet občanské iniciativy v ČR ovlivňující rozhodovací procesy.  
Proběhnou celkem 3 schůzky a budou navázány kontakty s min 3 NNO ze země partnera a se 7 NNO z ČR, zorganizovány 3 semináře s účastí českého i norského partnera a proběhne výměna zkušeností a advokačního know-how, a to také díky tvorbě společné advokační metodiky, která bude dále distribuována. Celkem bude do projektu přímo zapojeno min 46 osob přímo (dle aktivit 21 + 22 +3) a díky metodice osloveno dalších 50 NNO.

Schválený grant

170 920 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 29.2.2016