Zvolte si oblast:

Mosty na Island

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuMosty na Island
Číslo projektu3690004
Příjemce

InBáze

http://www.inbaze.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je posílení spolupráce mezi Českou republikou a Islandem. Hlavní aktivitou projektu je přímá výměna zkušeností a know-how mezi InBází, českou NNO a městskou knihovnou v Reykjaviku, Island, jako spolupracujícím subjektem.  Výměna se odehraje prostřednictvím studijní cesty pracovníků InBáze na Island a studijní cesty pracovníků interkulturních projektů Reykjavické městské knihovny v Praze. Výměna zkušeností se týká vzájemného poznávání majoritní a minoritních částí společnosti a aktivit na podporu multikulturního prostředí v komunitách.

Schválený grant

203 964 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016