Zvolte si oblast:

Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuZlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR
Číslo projektu76-FN-042
Příjemce

Zelený kruh

http://www.zelenykruh.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem projektu je posílit kapacitu a akceschopnost ekologických organizací zapojit se do procesu tvorby a schvalování klíčových zákonů na ochranu životního prostředí tak, aby byla zlepšena kvalita environmentální legislativy. Tohoto cíle chceme dosáhnout zvýšením informovanosti ekologických organizací o aktuálních legislativních procesech, předáváním praktických advokačních dovedností, zajištěním odborného poradenství a expertních pracovních skupin pro připomínkování klíčových zákonů. Součástí projektu je podpora účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v otázkách životního prostředí.

Schválený grant

1 758 816 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016