Zvolte si oblast:

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajStředočeský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů
Číslo projektu76-FN-038
Příjemce

ZO ČSOP Vlašim

http://www.csopvlasim.cz

Partner

The Biofokus Foundation

Český svaz ochránců přírody

Popis projektu

Projekt je zaměřen na spolupráci s vlastníky pozemků, které jsou významné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem projektu je zapojit vlastníky pozemků do šetrného způsobu hospodaření, vést je k takovému způsobu hospodaření a tím zlepšit stav lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem i mimo něj. Pro dlouhodobou udržitelnost přístupu vlastníků budou vypracovány ochranářské plány pro cenné lokality. Dále dojde ke zlepšení stavu lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem v rámci hospodařských zásahů podporujících jejich biodiverzitu.

Schválený grant

1 687 597 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016