Zvolte si oblast:

Chceme pracovat

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuChceme pracovat
Číslo projektu3610066
Příjemce

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

http://www.poradna-prava.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl zlepšit přístup osob po výkonu trestu odnětí svobody, resp. osob se záznamen v rejstříku trestů, na pracovní trh, a to prostřednictvím systémových změn nejenom legislativního charakteru vedoucích k odstranění stávajících bariér spočívajících v nadužívání požadavků trestněprávní bezúhonnosti kladených na uchzazeče o zaměstnání ze strany zaměstnavatelů i na pozice, u kterých tyto požadavky nemají opodstatnění (např. manuální práce), čímž dochází k porušování zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání a mnohdy i k následné recidivě trestné činnosti.

Schválený grant

1 867 761 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016