Zvolte si oblast:

Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuZlepšení veřejného obrazu ekologických NNO
Číslo projektu3630074
Příjemce

Zelený kruh

http://www.zelenykruh.cz 

Partner

Grid Arendal

Popis projektu

Cílem projektu je posilování pozitivního obrazu ekologických organizací a občanského aktivismu u české veřejnosti. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací osvětové kampaně na zlepšení image ekologických organizací a ekoaktivismu v České republice, propagací existujících principů transparentnosti, důvěryhodnosti a profesionality. Aktivity projektu přispějí k lepšímu pochopení činnosti ekologických organizací u široké veřejnosti, podpoře vzájemného dialogu mezi neziskovým sektorem a veřejností a většímu zapojení běžných občanů do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí.

Schválený grant

1 499 645 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016