Zvolte si oblast:

Příprava projektu DNES na HRANICÍCH

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajKarlovarský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPříprava projektu DNES na HRANICÍCH
Číslo projektu76-FN-096
Příjemce

SeeMedia o.s.

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Navázání a rozvoj partnerské spolupráce s partnerskou organizací v Lichtenštejnsku, příprava společného projektu. Cílem spolupráce je posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů. Hlavním tématem připravovaného projektu je posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti a to výše zmíněnými formami. Konkrétně pak výměnným job shadowingem a realizací workshopů pro středoškolské studenty v oblasti mediální výchovy a jejího uplatnění v práci ve studentských parlamentech.

Schválený grant

46 600 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 4.8.2014, Datum ukončení: 30.9.2014