Zvolte si oblast:

PAKT, PArticipace – komunikace - transparentnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPAKT, PArticipace – komunikace - transparentnost
Číslo projektu3630050
Příjemce

Agora CE o.p.s.

www.agorace.cz

Partner

Stiftelsen Idébanken

Místní partner projektu

Zelený kruh

Partnerství o.p.s.

Centrum pro komunitní práci

Popis projektu

Cílem projektu PAKT je zavést a posílit občanskou participaci, podíl občanů na rozhodování, jako jeden ze základních principů dobré správy věcí veřejných v ČR, a to na všech úrovních. Za tímto účelem vytvoříme širokou koalici organizací, které se zabývají participací v jejích různých formách, a inspirujeme se příklady ze zahraničí. V projektu bude formulováno Prohlášení o spolupráci, které má pomoci veřejné správě otevřít prostor pro zapojení občanů a občanských organizací. Členové koalice budou Prohlášení v rámci realizace projektu prosazovat směrem k zástupcům veřejné správy.

Schválený grant

2 000 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016