Zvolte si oblast:

Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPlzeňský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPlzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni
Číslo projektu3630037
Příjemce

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

http://www.cpkp.cz

Partner

Ideas Bank Foundation

Popis projektu

Cílem projektu je posílit participativní plánování a rozhodování v Plzni. Partneři projektu CpKP ZČ a Ideas Bank Foundation Norway, společně se zástupci veřejné správy a občanských iniciativ, budou realizovat sérii aktivit zahrnujících a) 5 nadstranických předvolebních fór kandidátů do zestupitelstev obvodů města, b) 5 modelových zapojení veřejnosti do vybraných rozhodování/plánování, c) analýzu subpolitického rozhodování a jeho dopadu na omezení veřejné kontroly a d) vzdělávání o zapojování veřejnosti prostřednictvím semináře, studijní cesty a e) tvorbu akreditovaného školícího programu.

Schválený grant

1 763 591 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016