Zvolte si oblast:

PAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti
Číslo projektu3630006
Příjemce

Transparency International  Česká republika

http://www.transparency.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt PAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti organizaceTransparency International Česká republika se zaměřuje na studenty vysokých škol, ale i širokou veřejnost a veřejnou správu. Jeho hlavním dopadem je aktivní zapojení cílové skupiny do boje proti korupci při čerpání veřejných prostředků. Prostřednictvím veřejných debat a kurzů si budou moci studenti osvojit konkrétní nástroje, jichž mohou jako občané využít, pokud mají podezření na korupci. V rámci práce Studentských klubů pak budou mít možnost rozpracovat konkrétní případ, ve spolupráci s místní veřejnou správou navrhnout optimální řešení a celý postup prezentovat na Soutěži nejlepší praxe. Nedílnou součástí projektu je úzká spolupráce realizátora se spolupracujícími subjekty - místními občanskými organizacemi.

Schválený grant

1 776 037 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016