Zvolte si oblast:

2017

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro program CZ03. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Fond pro nestátní neziskové organizace

V rámci Programu CZ03 byla vytvořena poutavá videa shrnující výsledky v rámci 4 podporovaných oblastí Fondu pro nestátní neziskové organizace.