Zvolte si oblast:

Příroda, koho to zajímá?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuPříroda, koho to zajímá?
Číslo projektu---
Příjemce

Beleco, z.s.

www.beleco.cz

Partner

GRID Arendal

Místní partner projektu

Fórum ochrany přírody
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o.

Popis projektu

Projekt je kampaní, jejíž aktivity povedou k významnému zvýšení povědomí a vzdělávání veřejnosti v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb. Hlavních aktivit bude pět:
A1 Sociologická studie
A2 Veřejná kampaň
A3 Vzdělávací kampaň
A4 Publicita
A5 Management

Ochrana přírody patří mezi veřejné zájmy, v České republice tak ale často není vnímána. Naopak má u značné části veřejnosti nálepku ideologie jdoucí proti zájmům společnosti. Příčin tohoto stavu je několik – představitelé ochrany přírody nejsou většinou schopni srozumitelně vysvětlit hodnotu přírody (estetickou, vědeckou, historickou ani morální), neumí dosud poukázat na cenu ekosystémových služeb ani kvalitně komunikovat s veřejností. Izolace ochrany přírody je ještě umocněna množstvím legislativních omezení občanů, kteří nemívají pochopit smysl těchto restrikcí.

Společnost je často konfrontována s medializovanými kauzami, v nichž je ochrana přírody prezentována jako brzda hospodářského růstu. Obecně mezi občany převládá pocit, že ochrana přírody je výlučnou záležitostí několika vybraných organizací. Veřejnosti chybí jak napojení na samotnou přírodu, tak spolehlivý zdroj informací, který by občany seznámil s vědeckými poznatky a praktickými potížemi v ochraně přírody, na jehož základě by si mohli vytvořit informovaný postoj k mediálním kauzám. V ČR se navíc málo se využívá energie angažovaných občanů, kteří díky svému počtu i při minimálně finančně náročných, vhodných aktivitách mohou silně stav přírody ovlivnit.

Tento projekt se zaměřuje jak na širokou veřejnost a její uvědomění si hodnoty přírody a pochopení toho, jak příroda funguje, tak na ochranáře a jejich vzdělávání. Jeho jedinečnost spočívá především v masivnosti kampaně, která vyvrcholí premiérou celovečerního filmu určeného pro klasickou filmovou distribuci. V porevolučním období to bude první film, který ukáže přírodu ne jako komentovaný dokument, ale jako aktivní součást příběhu člověka, který pro sebe objevuje nový svět. Film bude natáčet tým zkušených filmařů, spolupodílet se na něm bude Česká televize a o distribuci se bude starat Bontonfilm. Předcházet mu bude řada akcí, která jednak bude učit veřejnost pozorovat přírodu a navíc se bude moci zapojit do přípravy samotného filmu. Mezi tyto akce budou patřit soutěže (fotografické a video), exkurze a umělecké workshopy. Budou vytvořena vzdělávací videa vysvětlující různé jevy v přírodě i praktické návody, jak aktivně přírodě pomoci. Intenzivní komunikace bude probíhat skrze on-line kampaň a sociální média.

Vzdělávací část projektu bude rozvíjet působnost platformy Fóra ochrany přírody, pro doplňování informací a dat použitelných pro veřejnou správu a profesionální i amatérské ochranáře. Bude se jednat především o vydávání on-line časopisu o ochraně přírody, rozproudění diskuze na různá rozporuplné témata, on-line semináře, setkávání a poskytování poznatků ve formě českých souhrnů z odborných článků, legislativních rozborů a příkladů dobré a špatné praxe.

Na projektu bude spolupracovat norský partner GRID Arendal, který je centrem projektů UNEP (United Nations Environment Programme), který poskytne odborníky se zkušenostmi z celé Evropy na komunikaci s veřejností a s natáčením přírodopisných pořadů pro BBC. Rovněž česká firma Produkce Radim Procházka je jednou z nejúspěšnějších produkčních firem na české scéně. Stojí za mnoha oceňovanými filmy i za sérií krátkých dokumentů Živé srdce Evropy. Tým, jenž se podílel na tomto seriálu pro ČT, se sejde i v předkládaném projektu (režisér Marián Polák, scénárista Jan Hošek). Platforma Fórum ochrany přírody pravidelně se svou činností oslovuje více než 1.300 ochranářů a cca 300 s ní aktivně spolupracuje. Beleco (dříve DAPHNE ČR) patří mezi přední české neziskové organizace provádějící odborné průzkumy a expertízy pro české i zahraniční organizace. Jeho pracovníci mají bohaté zkušenosti s ochranou přírody a kontakty na akademické i praktické ochranáře.

Schválený grant

15 200 804 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016