Zvolte si oblast:

Schválení grantu na předem definovaný projekt Ministerstva životního prostředí v Programu CZ02

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. srpna 2014 byla Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ02, schválena dotace ve výši 22 217 592 CZK na realizaci předem definovaného projektu (v tomto programu je pouze jeden) „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR“. Příjemcem grantu je Ministerstvo životního prostředí.

Projekt je zaměřen na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky v souvislosti s naplňováním mezinárodních úmluv v ochraně přírody. V širším kontextu projekt řeší problematiku vody v krajině - její zadržování, koloběh a udržitelné využívání.

 Více informací naleznete na stránce Předem definovaný projekt Ministerstva životního prostředí v Programu CZ02.