Zvolte si oblast:

Online seminář pro konečné příjemce grantů z výzev MGSB, MGSC a MGSD v rámci programu Lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 12. 2022 7:30
  • Doplnění prezentací ze semináře

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Lidská práva organizuje online seminář pro konečné příjemce grantů z výzev MGSB, MGSC a MGSD v rámci programu Lidská práva

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2022 (od 9:00 h do 13:00 h).

Cílem semináře je seznámit konečné příjemce především s jeho povinnostmi, monitorováním projektu, změnami a finanční stránkou projektu.

Seminář je primárně určen pro konečné příjemce grantů programu Lidská práva z výzev Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí (MGSB), Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (MGSC) a Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí (MGSD).

Na seminář se lze registrovat pod tímto registračním formulářem, a to nejpozději do čtvrtka 1. prosince 2022. V případě, že ve Vašem prohlížeči odkaz na tento link nefunguje, překopírujte prosím tento link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHagfMlt7s1IIDSIaigdWqqJFWTHesiLpruDlasDkh5catA/viewform přímo do prohlížeče.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v předstihu před konáním akce.

Před samotným seminářem Vám doporučujeme prostudovat tyto následující pokyny:

1. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost – aktuální verze

2. Pokyn NKM pro způsobilé výdaje – aktuální verze

3. Pokyn Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

4. Návody pro práci v IS CEDR

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na email: veronika.imrichdudkova@mfcr.cz nebo robert.dzmuran@mfcr.cz.

S ohledem na online formu semináře není počet účastníků akce omezen.

Prezentace ke stažení