Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Lidská práva.

ilustrace

Vydáno

Rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Norskem v oblasti lidských práv - výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí, vyhlašuje dne 15. 5. 2024 ve 12:00 hod. výzvu BALP1 k předkládání žádostí o grant na financování bilaterálních iniciativ z Fondu pro bilaterální vztahy na programové úrovni financovaného z Norských fondů 2014 - 2021.

Vydáno

Projekt Hlava v pohodě se loučí, výstupy zůstávají volně k dispozici

Projekt Hlava v pohodě byl 31. 12. 2023 ukončen. Vznikl v květnu 2021 proto, že v souvislosti s covidovou izolovaností dětí a dospívajících se začalo ukazovat, že jejich duševní zdraví není v dobré kondici. Vzdělávací centrum Turnov se zaměřilo na děti a dospívající ve věku 11–16 let, pedagogické pracovníky, rodiče dětí a komunitu obecně. Cílem byla podpora duševního zdraví, osvěta a prevence.

Vydáno

Zastavme kolotoč násilí: jak zabránit přenosu násilí mezi generacemi?

Počet případů domácího násilí meziročně narůstá. Jen v loňském roce policie využila institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí v 679 domácnostech s nezletilými dětmi – to je o 119 případů více než v roce 2022. Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Jejich pracovníci navíc upozorňují, že u dětí vystavených domácímu násilí se zvyšuje riziko přenosu násilí. Komunikační kampaň s názvem Kolotoč násilí radí nejen obětem, ale i svědkům či pachatelům násilí, jak pomyslný kolotoč zastavit.

Vydáno

Fotografická výstava Můj svět ukazuje život v sociálně vyloučené lokalitě očima dětí

Seznámit se základy řemesla, ale především zažít úspěch a poznat něco nového. To bylo cílem fotografických dílen obecně prospěšné společnosti Nová škola a spolku 400 ASA pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí z Krásné Lípy a Šluknovska. Čtyřiadvacet vybraných fotografií, které v rámci těchto workshopů vznikly a které nabízí svědectví o tom, jak tyto děti vidí svůj svět, je nyní ke zhlédnutí v pražské 400 ASA Gallery. Výstava s názvem Můj svět trvá od 20. února do 2. března 2024.

Vydáno

2,3 mld. Kč ročně. Tolik stojí léčba zdravotních dopadů sexualizovaného násilí, ukázal výzkum.

2,3 mld. Kč ročně je vynaloženo z veřejného zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. Vyplývá to z nového výzkumu organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. a agentury MindBridge Consulting a.s. Dle výzkumu se s nějakou formou sexualizovaného násilí setkalo 58 % žen. Konkrétně se znásilněním pak každá pátá žena (20 %). 76 % obětí znásilnění uvedlo dopady na své psychické nebo fyzické zdraví, vztahy, studium, práci, či dokonce život ohrožující dopady. Ženy, které zažily znásilnění ve věku do 15 let, téměř všechny uvedly, že to mělo negativní dopady na jejich život (93 % respondentek).