Zvolte si oblast:

Pokyn NKM pro způsobilé výdaje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 1. 2020
  • Aktualizace Pokynu - verze 2
  • Přidána i stará verze Pokynu

V platném znění

Pokyn NKM pro způsobilé výdaje upravuje pravidla způsobilosti výdajů pro příjemce prostředků z FM EHP/Norska 2014-2021. Pokyn se dále zabývá základními pravidly a principy a jako takový nemusí být proto vyčerpávající. V případech a situacích neupravených tímto pokynem se postupuje individuálně na základě konzultace příjemce prostředků s Národním kontaktním místem (pro programy, Fond pro bilaterální vztahy a Technickou asistenci) nebo na základě konzultace konečného příjemce se zprostředkovatelem programu (pro projekty/iniciativy).

Pokyn byl dne 19. prosince 2019 aktualizován.

Revize Pokynu zahrnuje zejména následující:

  • upřesnění pravidel pro způsobilost osobních výdajů na mzdy a platy;
  • upřesnění pravidel pro způsobilost výdajů za neuskutečněnou služební cestu;
  • upřesnění pravidel pro přepočet z cizích měn;
  • upřesnění pravidel pro vykazování výdajů formou zprávy osvědčující způsobilost realizovaných výdajů;
  • doplnění přílohy - vzoru zprávy osvědčující způsobilost realizovaných výdajů.

 

Aktuální verze Pokynu včetně dokumentu uvádějící změny je ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení

Původní verze