Zvolte si oblast:

Pokyn NKM pro způsobilé výdaje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 5. 2020
 • Aktualizace Pokynu - verze 2
 • Přidána i stará verze Pokynu
 • Aktualizace Pokynu - verze 3

Aktuální verze Pokynu:

Dne 6. května 2020 byla schválena 3. verze Pokynu NKM pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021. Aktuální revize zahrnuje zejména upřesnění pravidel v souladu s požadavky a komunikací s Kanceláří finančních mechanismů a jejím cílem je mimo jiné další zmírnění administrativní zátěže pro subjekty zapojené do realizace FM EHP/Norska.

Úpravy pokynu zahrnují následující:

 • úpravu definice 3E v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
 • upřesnění pravidel pro označování účetních dokumentů;
 • upřesnění pravidel pro dokládání služebních cest;
 • upřesnění nezpůsobilých výdajů;
 • upřesnění pravidel pro vykazování dobrovolnické práce;
 • doplnění přílohy - Přehled typů podkladů ke způsobilým výdajům. Ostatní přílohy zůstávají v platnosti.

Minulé změny:

Pokyn byl aktualizován dne 19. prosince 2019. Revize Pokynu zahrnovala zejména následující:

 • upřesnění pravidel pro způsobilost osobních výdajů na mzdy a platy;
 • upřesnění pravidel pro způsobilost výdajů za neuskutečněnou služební cestu;
 • upřesnění pravidel pro přepočet z cizích měn;
 • upřesnění pravidel pro vykazování výdajů formou zprávy osvědčující způsobilost realizovaných výdajů;
 • doplnění přílohy - vzoru zprávy osvědčující způsobilost realizovaných výdajů.

Dokumenty ke stažení

Aktuální platná verze:

Původní verze: