Zvolte si oblast:

2022

Aktuality programu Lidská práva.

ilustrace

Vydáno

Předběžné výsledky výzvy Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)

Ve výzvě malého grantového schématu s názvem „Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)“ vyhlášené v programu Lidská práva jsme jako Zprostředkovatel programu do března 2022 obdrželi celkem 18 žádostí o grant.

Vydáno

Online seminář pro žadatele o grant - Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSB)

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Lidská práva organizuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – odborným garantem Programu online seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy zaměřené na ochranu obětí domácího a genderově podmíněného násilí s názvem „Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSB)“.