Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ07

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ07

1.

Učitelé na cestách

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

437 435 CZK

2.

 Marketing galerií a obchodů s uměleckými díly v České republice a na Islandu

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. 

105 779 CZK 

3.

Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy 

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze 

 495 000 CZK

4.

Česko-islandská spolupráce v oblasti rostlinné cytogenetiky 

Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita 

 487 000 CZK

5.

MIDPOINT/ Island - workshop "Půlnoční slunce" na téma vývoj scénáře 

Akademie múzických umění v Praze 

494 547 CZK

6.

Česko-islandská spolupráce v oblasti čisté energie

České vysoké učení technické v Praze 

 484 830 CZK 

7.

Most mezi výzkumem a uměním 

Vysoké učení technické v Brně 

454 360 CZK 

8.

Potenciál udržení cestovního ruchu v ekologicky citlivých oblastech 

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze 

 489 859 CZK

9.

TIME - Technologie v moderním vzdělávání 

Gymnázium Teplice 

 494 955 CZK

10.

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání v raném dětství 

Univerzita Palackého v Olomouci 

772 500 CZK 

11.

Analýza e-learningové metodiky pro vězeňské vzdělávání na vysokoškolské úrovni 

Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta 

239 000 CZK 

12.

Vylepšení navigace algoritmů ve společném  výzkumu a vzdělávání 

České vysoké učení technické v Praze 

1 236 384 CZK 

 13.

Struktura společenství sladkovodních mikrobů 

 Univerzita Karlova

188 636 CZK 

14.

Know-how pro zlepšení přenosu znalostí v  bilaterální  institucionální oblasti 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

1 074 106 CZK 

 15.

Spolupráce na inovačních vzdělávacích programech v oblasti environmentálních studií 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 

1 142 076 CZK 

 16.

Nadnárodní a národní migrace: zkušenosti z České republiky a Norska 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

1 158 255 CZK 

 17.

Outdoorové učení a zdravotní tělesná výchova  napříč kurikulárním vzděláváním 

Pedagogická fakulta UK 

587 000 CZK 

 18.

Interdisciplinární zkušenosti v aplikované fyzice a aplikované informatice 

Vysoké učení technické v Brně 

532 750 CZK 

 19.

Výzkum a vzdělávání v ab initio výpočtech mechanických vlastností materiálů: aplikace na vodíkovou křehkost v kovech a pevnost polymerů 

 Vysoké učení technické v Brně

 1 237 500 CZK

 20.

Nový veřejný reformní management a učetní postupy na městských úřadech v České republice a Norsku 

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze 

1 237 086 CZK 

21.

Vývoj paramagnetické NMR spektroskopie 

 Středoevropský technologický institut - Masarykova

614 025 CZK 

22.

MIDPOINT/Norsko - program pro vývoj scénáře 

Akademie múzických umění 

1 230 733 CZK 

23.

Molekulární, patologické a klinické prediktory vysoce rizikového endometria a rakoviny děložního čípku - současné znalosti a potenciál pro klinickou implementaci 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

1 026 250 CZK 

24.

Lepší učení ve školách: Reflexní týmy jako zdroj školního rozvoje 

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 

1 233 003 CZK 

 25.

DNA -čárové kódy kryptogamů zahrnující biosystematické studium vybraných skupin 

Masarykova univerzita 

1 236 302 CZK 

26.

Mobilita studentů a  pracovníků ve vzdělávání vedoucí k integraci interaktivní a vizuální analýzy včetmě rozboru a vizualizace proteinových struktur 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity 

755 625 CZK 

27.

Matematické vzdělávání pomocí modelování autentických situací - METMAS 

Vysoké učení technické v Brně 

1 237 500 CZK 

28.

Interdisciplinární vzdělávání mladších historiků matematiky 

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava 

711 184 CZK 

29.

Institucionální spolupráce mezi UiT The Arctic University  v Norsku a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v oblasti vzdělávání se zaměřením na kvalitu potravin a biotechnologii 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie 

1 237 338 CZK 

30.

Příprava publikací ve znakové řeči 

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity 

791 250 CZK 

31.

Rozšiřování zkušeností s vedením v oblasti odborného vzdělávání (BEGIN) 

 Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství

665 750 CZK 

32.

Mobilita zaměřená na rozvoj vysokých škol (MODUS) 

Univerzita Pardubice 

1 247 950 CZK 

33.

 Spolupráce při doktorském studijním programu se zaměřením na strojírenství, materiály a mechatroniky

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

997 755 CZK 

34.

Zdravotní faktory a rozdíly v oblasti zdraví v České republice a Norsku: lekce, výzvy a perspektivy spolupráce

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

906 950 CZK 

35.

 Česko-norská partnerská mobilita

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

1 007 356 CZK 

36.

Kurz polární ekologie -geologie

 Masarykova univerzita

1 226 111 CZK 

37.

Kurz polární ekologie - bio vědy 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

1 202 400 CZK 

38.

Utváření výzkumného prostředí pro mladé vědce  v oblasti vyspělých materiálů pro katalýzu a bioaplikace 

Vysoké učení technické v Brně 

1 009 800 CZK 

39.

Spolupráce a vzdělávání v oblasti strojního inženýrství 

Technická univerzita v Liberci 

 649 530 CZK

 40.

Vývoj a tvorba výukových metod v rámci programu celoživotního vzdělávání 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

824 310 CZK 

 41.

Vstup zdravotně postižených absolvěntů na trh práce 

Metropolitan University Prague 

452 200 CZK 

42.

Inovační podnikání - studijní kurz 

Centrum pro otázky životního prostředí UK 

1 090 567 CZK 

SCHVÁLENÉ CELKEM  34 702 947 CZK