Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ04

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 25. 8. 2015
  • oprava chybně uvedených částek

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program CZ04
1 Dítě v centru SPONDEA, o.p.s. 1 220 199
2 Mám ADHD a vím, co smím Centrum pro rodinu a sociální péči 1 546 881
3 O dětech s dětmi Ratolest Brno 1 196 576
4 Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji 1 446 057
5 Hrajeme si s příběhy NVF, o.p.s.. 1 888 560
6 Rodinné kruhy na Vysočině Tremedias, z.s. 1 500 051
7 Bezpečná stíť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojenídětí do rozhodovacích procesů Šafrán dětem, o.p.s. 2 224 935
8 Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Kruh rodiny o.p.s. 2 959 485
9 Hlasy dětí – a co s tím uděláme? DOMUS – centrum pro rodinu, z.s. 2 253 946
10 Hlasy ohrožených dětí Ašta šmé, o.s. 1 562 760
11 Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči Kruh rodiny, o.p.s. 2 265 242
12 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Zlínský kraj 4 599 907
13 Transformace péče o ohrožené děti a mládež Pardubický kraj 6 624 081
14 Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí 27 721 198
SCHVÁLENÉ CELKEM 59 009 878