Zvolte si oblast:

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu na podporu práce a tripartitní spolupráce v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 20.10.2011 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu na podporu práce a tripartitní spolupráce v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Konečný termín pro předkládání žádostí o grant byl stanoven zprostředkovatelem programu, norskou institucí Innovation Norway, na 31. března 2012 - 12 hodin. Výzva je platná pro 12 přijímacích států vč. České republiky. Pro Českou republiku je alokováno 704 000 EUR.

  • Další informace naleznete na webových stránkách zprostředkovatele fondu, jímž je Innovation Norway - www.innovasjonnorge.no