Zvolte si oblast:

CZ22 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Obecné informace o Programu CZ22 Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ22
NÁZEV PROGRAMU Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu
ČÍSLO PROGRAMU CZ22
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program je zaměřen na podporu důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný hospodářský a sociální růst.

Alokace Programu

704 000 EUR

18 656 000 CZK

Datum podpisu Dohody o Programu
Zprostředkovatel Programu Innovation Norway
Kontaktní osoba

Tore Lasse By
Akersgata 13
0158 Oslo, Norway

Partner Programu

Program nemá Partnera.

Kontaktní osoba

Program nemá Partnera.

Partner na úrovni Programu z donorského státu

Program nemá Partnera z donorského státu.

Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu

Podpora důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi zaměstnavateli, odborovými svazi a veřejnými institucemi v podpoře rovného a udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje

Programové oblasti Globální Fond pro důstojnou práci a sociální dialog otevřená výzva
Alokace: 693 440 EUR
Bilaterální spolupráce