Zvolte si oblast:

2012

Aktuální výzvy včetně všech relevantních dokumentů k Programu CZ22 v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Druhá výzva k předkládání žádostí v České republice, Kypru a Estonsku

Národní kontaktní místo oznamuje, že byla vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí v rámci programu „Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“. Program je zaměřen na podporu důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný hospodářský a sociální růst.

Vydáno

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu na podporu práce a tripartitní spolupráce v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014

Dne 20.10.2011 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu na podporu práce a tripartitní spolupráce v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Konečný termín pro předkládání žádostí o grant byl stanoven zprostředkovatelem programu, norskou institucí Innovation Norway, na 31. března 2012 - 12 hodin.