Zvolte si oblast:

Druhá výzva k předkládání žádostí v České republice, Kypru a Estonsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní kontaktní místo oznamuje, že byla vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí v rámci programu „Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“. Program je zaměřen na podporu důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný hospodářský a sociální růst. V příloze naleznete text výzvy.

Dokument ke stažení