Zvolte si oblast:

Zavedení videokonferencí v resortu justice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ15 - Spolupráce v justici
Název programové oblasti

Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů

Název projektuZavedení videokonferencí v resortu justice
Číslo projektuNF-CZ15-PDP-1-002-2014
Příjemce

Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz

Partner

Projekt nemá Partnera z donorského státu.

Datum schválení20. 8. 2014
Popis projektu

Cílem projektu je zavedení videokonferencí do resortu spravedlnosti. Využitím tohoto způsobu komunikace v resortu justice je možné výrazným způsobem přispět k zefektivnění fungování všech jeho složek, tzn. soudů, státních zastupitelství a vězeňské služby. Obecným cílem projektu je zefektivnit vzájemnou komunikaci mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi. Tohoto cíle bude dosaženo zejména snížením finančních nákladů na svědečné, znalečné a transporty osob ve výkonu trestu nebo umístěných ve vazebních věznicích, které vystupují jako svědci v jiných případech, případně na dopravu dalších účastníků soudního řízení k soudu. Bude zajištěna i větší bezpečnost než při převozech účastníků a to jak při vnitrostátním, tak i přeshraničním styku. Dalším očekávaným přínosem projektu je zkrácení časových prodlev v soudním řízení.

Schválený grant

48 903 693 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016