Zvolte si oblast:

Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajÚstecký kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuZlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.
Číslo projektu---
Příjemce

Krajská zdravotní, a.s.

www.kzcr.eu

Popis projektu

Žadatel, předkladatel a realizátor projektu, Krajská zdravotní, a.s. (KZ, a.s.) je poskytovatel vysoce specializované péče v perinatologických centrech, kterou provozuje ve dvou ze svých nemocnic: Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici v Mostě. Perinatologická centra poskytují nejvyšší úroveň komplexní péče o nejzávažnější stavy vyskytující se v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí, jak u matky, tak i u plodu či novorozence. Řadí se mezi nejkvalitnější zdravotní zařízení v oboru perinatální medicíny díky specializaci a důrazu na medicínskou odbornost svých zaměstnanců.

Hlavním výstupem projektu je rozvoj sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku návazné dispenzární péče v perinatologických centrech. Předmětem projektu a specifickým zaměřením aktivity je především pořízení specializovaných přístrojů, díky kterým bude umožněno vyšetření řady orgánových systémů vysoce rizikových novorozenců. Tímto krokem budou vytvořeny optimální podmínky pro odpovídající ambulantní péči u novorozenců s velmi nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností a u novorozenců, u kterých bylo nutné po porodu provádět resuscitačně-intenzivní péči ze zdravotně závažných příčin. V současné době je nutné zajistit obnovu již dosluhujícího či chybějícího technického vybavení tak, aby mohl žadatel poskytovat příslušným pacientům nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby, které budou v souladu s požadavky na nejvyšší dostupnou kvalitu péče ve specializovaných perinatologických centrech.

Dalším předmětem projektu a nedílnou aktivitou projektu je edukace ošetřujícího personálu v oblasti dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců. Touto aktivitou dojde ke zlepšení celkové prognózy rizikových novorozenců i ke zlepšení podmínek pro včasnou a přesnou diagnostiku poruch vývoje jedince. Součástí projektu bude tvorba a implementace programu preventivní dispenzární péče. V průběhu dodání vybavení a vzdělávání pracovníků budou zahájeny také programy sekundární a terciární prevence. Dojde především k zavedení vyšetření v oblasti patologie hlavy, břišní a hrudní dutiny, vyšetření v oblasti očí, v oblasti ORL a v oblasti ústní. Zároveň proběhne implementace programů a zahájení činnosti centra dispenzární péče s koordinací činnosti jednotlivých odborníků za účelem včasného rozpoznání zdravotních problémů a zahájení včasné léčby. V rámci programu proběhne cyklus přednášek pro širokou i odbornou veřejnost (střední školy, děti a dorost, zdravotničtí pracovníci nelékařských oborů).

Schválený grant

6 357 128 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.3.2015, Datum ukončení: 30.4.2016