Zvolte si oblast:

Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuZvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje
Číslo projektu---
Příjemce

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

www.kntb.cz

Popis projektu

Předkladatelem projektu je Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (dále KNTB) ve Zlíně. Předmětem projektu je rozvoj multidisciplinární dispenzární péče dětí s perinatální zátěží. Perinatologické centrum KNTB je tvořeno 2 odděleními – porodnickým a neonatologickým. V rámci projektu dojde k podpoře ambulance neonatologického oddělení a dále ambulancí oddělení, která s perinatologickým centrem žadatele spolupracují (oddělení dětské, ORL, oční, rehabilitační a neurochirurgické). Projektem tak dojde k podpoře činností multidisciplinární dispenzární péče více oddělení KNTB.

Hlavním zaměřením projektu je zajištění služeb sekundární prevence návazné dispenzární péče. Sekundárním zaměřením projektu je zajištění vzdělávání pro zdravotnický personál a dodávky nezbytných medicínských přístrojů – vše směřuje k prevenci negativních následků perinatální zátěže.

Ambulantní péče o rizikové novorozence je v KNTB technologicky zajištěna nedostatečně - vybavení jednotlivých oddělení je zastaralé a nemoderní, případně oddělení potřebným zařízením nedisponuje. Aby mohl žadatel poskytovat včasnou a dokonalou diagnostiku pomocí nejmodernější přístrojové techniky, potřebuje realizovat investice specifikované projektem.

Zdravotnický personál bude na použití nakupovaného zdravotnického zařízení proškolen. Kromě toho budou zdravotníci proškoleni v kurzech Prechtlových metod a kurzech Respirační fyzioterapie (rehabilitační odd.) a bude absolvovat stáž na klinickém pracovišti ORL.

Nedílnou součástí projektu je vytvoření programu sekundární prevence a jeho následná implementace v praxi. Blíže viz aktivity projektu. Tímto dojde k vytvoření podmínek pro optimální dispenzární péči u novorozenců s perinatální zátěží.

Díky realizaci projektu bude moci KNTB poskytnout pacientům nejkvalitnější metody diagnostické a terapeutické péče v oblasti návazné dispenzární péče. Zdravotnický personál naopak bude moci pracovat ve špičkovém prostředí s nejmodernějšími přístroji.

Konkrétně budou v rámci projektu nakoupeny tyto zdravotnické přístroje:

- pro neonatologické odd. nákup sonografického přístroje a přístroje pro vyšetřování otoakustických emisí (OAE). Sonografický přístroj bude využit pro sonografické zobrazování patologických nálezů u vybraných dětí s primární diagnózou (vyšetření mozku, srdce, orgánů dutiny břišní, zejména vrozených vad urogenitálního traktu). Vyšetření OAE je screeningovým programem ČR, dochází k vyšetření sluchu novorozenců, děti jsou v případě potřeby dále vyšetřovány na ORL.
- pro odd. pediatrie pořízení sonografického přístroje (společně s neonatologií – viz výše), EKG přístroje, holteru krevního tlaku a EKG holteru. Přístroje budou určeny pro odbornou dětskou kardiologickou ambulanci pro vyšetřování dětí věkového spektra od 0-18 let s vrozenými vadami srdce, s poruchami srdečního rytmu, plicní hypertenzí, dětí po operační korekci srdečních vad, atd.
- pro odd. ORL nákup přístroje k vyšetření otoakustických emisí a evokovaných sluchových potenciálů mozkového kmene, tympanometru klinického a ručního a flexibilního rhino-laryngo videoendoskopu. Nakoupením přístrojů chce ORL zabezpečit včasnou diagnostiku vrozených vývojových vad u novorozenců, zejména sluchových vad a anomálií obličejového skeletu a sliznic horních cest dýchacích.
- pro oční odd. pořízení sítnicové kamery RETCAM, indirektivního oftalmoskopu binokulárního a ruční štěrbinové lampy – budou využity hlavně pro vyšetření retinopatií nedonošených dětí (onemocnění nezralé sítnice, zejména u těžce nedonošených novorozenců, může být příčinou slepoty) a dětí ve strabologické ambulanci (vyšetření očního pozadí u všech nedonošených dětí, které jsou prvovyšetřováni pro šilhání).
- pro neurochirurgické odd. pořízení zobrazovacího zařízení 3D technologie pro přesnější diagnostiku zdravotních problémů centrální nervové soustavy dětí.

Schválený grant

6 000 137 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.3.2015, Datum ukončení: 29.4.2016