Zvolte si oblast:

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuPreventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice Brno

www.fnbrno.cz

Místní partner projektu

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Popis projektu

V průběhu řešení projektu bude vytvořena jedna ze zásadních aktivit Centra prevence dětských úrazů Fakultní nemocnice Brno. Bude se jednat o interaktivní program, který má dětem a dospělým kolem nich bezprostředně přiblížit rizika vzniku úrazů. Fakultní nemocnice Brno a její Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie (KDCHOT) představuje jedno z největších Center dětské traumatologie a léčí se zde děti s úrazy všech typů a závažností. Vzhledem k tomu, že nejúčinnější primární prevencí je přímě setkání s úrazem a s lidmi, kteří jej sami prodělali, uzpůsobí KDCHOT své prostory a připraví metodický program tak, aby jednotlivé skupiny dětí mohli přijít přímo do "centra dění", viděli prostředí traumatologického oddělení a cestu poraněného pacienta od přijetí až po propuštění a zejména byli seznámeni s tím, že úraz není jen něco, o čem se mluví v médiích a ve škole, ale že se jedná o skutečné lidské (dětské) příhody a příběhy. Program bude zahrnovat prohlídku prostor, besedu se zraněnými dětmi a jejich rodiči, ukázkami léčebných postupů a demonstracemi úrazových mechanismů. Závěrem budou shrnuta rizika, která jsou pro jejich věk a pravidelné činnosti monitorována a budou na ně upozorněni. Očkovanými uživateli budou školy a školky, pro které se vytvoří různé úrovně programů dle věku a specifických požadavků, stejný program bude připraven pro rodiče, učitele a vychovatele a sportovní vedoucí. Ve spolupráci s dopravní policií bude zvlášť zpracována část o dopravních úrazech, které jsou příčinou nejzávažnějších úrazů, součástí těchto programů budou policejní statistiky, ukázková videa a simulace, besedy s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému.

Všechny programy budou mít svůj textový výstup v podobě metodik, které budou vypracovány univerzálně pro jednotlivé skupiny úrazů (domácí, školní, dopravní, sportovní, úmyslné) a budou distribuovány do příslušných cílových míst (domácnosti, školy, sportoviště).

V rámci sekundární úrazové prevence budou připraveny programy zaměřující se na výuku první pomoci při úrazu. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet, jak postupovat u těch nejčastějších úrazů, neboť i jejich včasný zásah může minimalizovat škody na organismu úrazem způsobené. Jednotlivé programy budou rovněž rozděleny dle věku a dle typu účastníků a budou probíhat rovněž v prostředí dětského traumacentra se všemi originálními pomůckami i odborným dohledem.

V rámci terciární prevence bude připraven jeden program, který bude zaměřen na děti po těžkých úrazech. Na základě databáze úrazů budou tipovány děti nebo již dospělí lidé, kteří v minulosti prodělali podobný úraz a nyní jsou již začleněni zpět do společnosti a vrátili se ke svým běžným životním činnostem. Jakkoli jejich úraz zasáhl do života, budou pro aktuálně zraněné děti a jejich rodiče příkladem a psychickou podoboru. Zde se počítá spíše s individuálním programem pro jednotlivé pacienty.

Vzhledem k vysoké úrovni dětské úrazové prevence v Norsku a Švédsku je plánovaným výdajem rovněž návštěva některé z institucí a prohlídka její činnosti. Je očekávána inspirace pro přípravu programu, metodik ale také pro jednotlivá preventivní opatření.

Schválený grant

7 147 305 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016