Zvolte si oblast:

Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplnění o dodatečné aktivity

Projekt
KrajKrálovehradecký kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuRozvoj multidisciplinární dispenzární péče u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice Hradec Králové

www.fnhk.cz

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu perinatologické péče a navazující dispenzární péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (dále FN HK). Projekt se tedy zaměřuje na modernizaci přístrojového vybavení dvou zainteresovaných klinik (oční klinika a klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku), které v rámci péče o pacienty perinatologického centra FN HK a navazující dispenzární péče nedisponují potřebnou přístrojovou technikou či jde o techniku morálně a fyzicky zastaralou.

Zkvalitnění zdravotní péče má přímý dopad na pacienty z Královéhradeckého a Pardubického kraje a částečně i z krajů Libereckého a Vysočina. Projekt je svým rozsahem zaměřený na primární, sekundární i terciální prevenci.

Předmětem projektu je tedy vybavení uvedených dvou klinik moderní zdravotnickou technikou. Dále jsou v projektu zahrnuty i vzdělávací aktivit s cílem získání nových poznatků a znalostí potřebných pro maximální využití potenciálu pořízené techniky. V rámci projektu budou nakoupeny přístroje zaměřené na měření zraku, zjišťování a sledování očních vad, diagnostickou sestavu pro detekci sluchových vad u dětí a systém pro nezávislé nastavení kompenzačních pomůcek a dále přístroj pro včasnou diagnostiku vad a malformací v oblasti nosní dutiny. Tyto přístroje představují významný posun v kvalitě poskytované péče oproti současnému stavu, kdy ve většině případů tato technika ve FN HK chybí.

Kromě nákladů spojených s pořízením přístrojů jsou v projektu zahrnuty náklady na zajištění školení a vzdělání zdravotnického personálu (formou cestovních nákladů) a náklady na publicitu (bude využita na povinnou publicitu projektu).

Cílem dodatečné aktivity projektu je zkvalitnění dispenzární a další preventivní péče dětí na oční klinice a klinice ORL.

Schválený grant

5 277 469 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2017