Zvolte si oblast:

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • Doplnění o dodatečné aktivity

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuPrimární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice
Číslo projektu---
Příjemce

Thomayerova nemocnice

www.ftn.cz

 

Místní partner projektu

Nadační fond KOLEČKO

Popis projektu

Traumacentrum Thomayerovy nemocnice spolu s partnerem Nadačním fondem Kolečko plánuje rozšířit aktivity prevence dětských úrazů ve spádovém území tak, aby všemi prostředky přispěli k prevenci a minimalizaci následků dětských úrazů v dané geografické oblasti.

Cílem sub-projektu je

1) Vytvoření a realizace specifických osvětových akcí a programů, zaměřených na nejčastější příčiny vzniku úrazů

2) Optimalizace zajištění a prvního ošetření traumatu prostřednictvím tvorby a realizace specifických seminářů

3) Snížení morbidity a mortality dětských úrazů a minimalizace jejich dopadů do sociální sféry.

Cíle projektu budou dosaženy prostřednictvím tří věcných a jedné řídící aktivity, ve kterých dojde k vytvoření preventivních buněk, které budou realizovat aktivity primární prevence (osvětová a přednášková činnost, mobilní internetová aplikace) a sekundární prevence (práce s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem ze spádové oblasti s cílem optimalizace primárního zajištění úrazů). Terciární prevence bude posílena nákupem a aplikací nových technologií, transferem know-how a zvýšením kvalifikace personálu Traumacentra.

Výstupem sub-projektu budou dva nové realizované programy primární a sekundární prevence, ve kterých bude zapojeno cca 2600 dětí ve věku 6-10 let, 600 rodičů dětí do 6 let, cca 75 osob z odborného zdravotnického personálu, interaktivní www stránka s tématikou primární prevence pro děti, e-learningový kurz pro odborný personál zdravotnických zařízení spádové oblasti, zakoupené přístrojové vybavení, transfer know-how z předních klinik v Norsku a zvýšená kvalifikace personálu Traumacentra. Žadatel i partner mají dostatečné personální kapacity i zázemí pro realizaci sub-projektu a jsou na něj plně připraveni.

V rámci dodatečné aktivity dojde k rozšíření a zlepšení péče o dětská kostní traumata, úrazy uropoetického aparátu a zkvalitnění zázemí hospitalizace dětí v Traumacentru pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice. Dojde také k rozšíření stávajícího traumatologického centra o pracoviště se superspecializovanou péčí o dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu.

Schválený grant

11 718 331 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.12.2016