Zvolte si oblast:

Vojtova metodika II. generace - šance pro ohrožené děti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • dopnění o dodatečné aktivity

Projekt
KrajKarlovarský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuVojtova metodika II. generace - šance pro ohrožené děti
Číslo projektu---
Příjemce

SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s.

Místní partner projektu

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Nemocnice Na Homolce

Popis projektu

Projekt má za cíl zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, jejichž stav vyžaduje navazující rehabilitační péči, a to prostřednictvím aktivit sekundární a terciární prevence. Do projektu jsou začleněny různorodé aktivity, které povedou ke zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, které trpí tělesným postižením, a umožnění co nejlepšího zařazení mezi vrstevníky.

Předmětem projektu je vývoj a na následné pilotní ověření inovativní fyzioterapeutické metodiky s prvky domácí péče, určené primárně pro terapii rizikových dětí s perinatální zátěží.Následné pilotní ověření vytvořené metodiky proběhne na hlavní a kontrolní cílové skupině klientů, pod suprakonziliárním dohledem vybraných odborníků (fyzioterapeuta, dětského neurologa, psychologa, klinického logopeda). Cílem celé koncepce je zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, které trpí tělesným postižením, minimalizace tělesného handicapu těchto dětí a jejich začlenění do běžného života. Jedním z dílčích cílů projektu je dále vytvoření podmínek pro kvalitnější rodinný život v rodinách s dětmi s perinatální zátěží, podmínek pro předcházení rozpadu těchto rodin a co největší přiblížení pomoci komunitě a rodinnému prostředí.

Plánované aktivity budou lokalizovány na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Aktivity projektu úzce navazují na činnost centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii stanoveného věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR (věštník MZ ČR, částka 2/2014) - Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

V rámci dodatečné aktivity dojde k vytvoření odborně-populární monografie Vojtovy metody II. generace, která bude primárně určena pro rodiče dětí s perinatální zátěží.

Schválený grant

6 796 937 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.2.2015, Datum ukončení: 30.4.2017