Zvolte si oblast:

Prevence dětských úrazů FN Ostrava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuPrevence dětských úrazů FN Ostrava
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice Ostrava

www.fno.cz

Popis projektu

Cílovým stavem jednotlivých aktivit předkládaného projektu je vznik preventivních buněk, jejich vybavení a zajištění fungování v níže uvedených aktivitách. Jedná se o vytvoření nových prostor v traumatologickém centru pro dětské pacienty úpravou stávajících prostor pro vznik traumabuněk a dále úprava prostor na Klinice dětského lékařství. Celkem takto vzniknou 4 pracoviště, která budou dále v rámci projektu vybavena potřebným mobiliářem, výpočetní technikou, rehabilitačnímí přístroji a pomůckami a přístroji pro diagnostiku. Součástí projektu jsou rovněž vzdělávací programy a to jak pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, tak i pro pacienty a jejich rodiče. Nedílnou součástí projektu je povinná publicita.

Schválený grant

10 597 795 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.12.2015