Zvolte si oblast:

Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuZkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna
Číslo projektu---
Příjemce

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

www.janskelazne.com/cz

Popis projektu

Cílem projektu je umožnění komplexní terapie děti s perinatálním postižením v dětské léčebně Vesna. V rámci projektu dojde k dovybavení moderními terapeutickými technologiemi a zřízení místa klinického psychologa.

Cílovou skupinou jsou děti s perinatálním postižením vedoucím k dětské mozkové obrně. Cílová skupina se skládá především z pacientů se zdravotním postižením vyžadujícím dlouhodobou terapeutickou péči, dětských pacientů s DMO nebo s ohroženými dětmi uvedenými v diagnózách CKP a CTP.

Dopady projektu budou i na rodiny dětí cílové skupiny, neboť dlouhodobá léčba, často modifikovaná ještě léčbou farmakologickou pro epileptické projevy, nebo poruchy typu ADHD, specifické poruchy učení a podobně, rodiče velmi zatěžuje a to v psychické, fyzické i sociální rovině. Cílovou skupinu projektu tvoří výše dětští pacienti z celé ČR.

Schválený grant

6 006 415 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016