Zvolte si oblast:

FN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuFN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice Ostrava

www.fno.cz

 

Partner

Norwegian Centre for Integreted Telemedicine, University Hospital of North Norway HF

Místní partner projektu

Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek

Dům duševního zdraví, nestátní zdravotnické zařízení

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace

MENS SANA, o.p.s., Centrum psychosociální pomoci

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Spirála o.p.s.

Svépomocná společnost Mlýnek, o.s.

Popis projektu

Cílem projektu je vybudování moderního denního stacionáře s kapacitou 10 míst v úzkém propojení s úsekem ambulantní péče a uplatnění postupů ucelené psychiatrické rehabilitace spolu se systémem zajištění plynulého přechodu mezi jednotlivými fázemi léčby, který zajistí lepší adherenci pacientů k léčbě. Zřízení denního stacionáře uplatňujícího systém ucelené rehabilitace v úzkém sepětí s moderním a na bezpečí orientovaným ambulantním traktem umožní zkrátit celkovou délku hospitalizace, zkvalitní poskytovanou péči, zlepší funkční schopnosti pacientů, usnadní jejich návrat do civilního života a propojí lůžkovou péči s péčí rehabilitační, ambulantní, sociální a kontinuálně pacienty zapojí do aktivit podpůrných organizací fungujících na území města Ostravy. Pozvolný přechod mezi jednotlivými fázemi léčby zlepší adherenci pacientů v léčbě. V neposlední řadě zkrácení ústavní léčby zvýší kapacitu oddělení pro vyšší počet pacientů, kteří mohou vykonat psychiatrickou léčbu v místě jejich bydliště.

Schválený grant

21 372 249 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.12.2015