Zvolte si oblast:

Implementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuImplementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka
Číslo projektu---
Příjemce

Písecká zdravotní a.s.

http://pnpisek.cz/

Popis projektu

Projektový záměr je určen na krytí části nákladů nutných pro stěhování, vybavení Psychiatrické léčebny U Honzíčka a na zkvalitnění a rozšíření péče o pacienty prostřednictvím terapií a vzdělávání zaměstnanců. Následující provozní část bude plně zajišťována hlavní činností léčebny (poskytováním zdravotní péče).

Nové prostory umožní i rozšíření kapacity Psychiatrické léčebny U Honzíčka. Navýšením kapacity nových lůžek (z 57 na 81) bude částečně suplován dlouhodobý nedostatek terapeutických lůžek v Jihočeském kraji a bude tak postupně plněn plán Koncepce rozvoje psychiatrie v Jihočeském kraji (viz příloha č. 6 Zdůvodnění potřebnosti). Zvýší se kvalita zdravotní péče a zejména zdravotní dostupnosti služeb pro duševně nemocné, zkrátí se neúnosně dlouhá čekací lhůta na lůžko v Psychiatrické léčebně U Honzíčka (v současné době 6 – 8 týdnů). Přesídlením do nových, kapacitně vyhovujících prostor a jejich vybavením vzniknou nejen účelné a funkční, ale také harmonické a estetické celky pro léčebné a terapeutické potřeby psychiatrické léčebny. Dostatek vhodných nových prostor (terapeutická místnost, tělocvična, knihovna, dílny, cvičná kuchyňka, multimediální kavárna, atd.) pro konání terapeutických aktivit a pořízení adekvátního terapeutického vybavení/pomůcek, doplnění potřebného vzdělání odborných zaměstnanců léčebny, umožní zkvalitnění a zmodernizování aktivit, zvýšení frekvence a rozšíření spektra nabízených terapeutických programů. Nové prostředí psychiatrické léčebny a organizace budovy poskytne pacientům kromě rozšíření nabídky terapeutických a volnočasových aktivit i potřebné větší soukromí a důstojnější zázemí.

Nedílnou součástí projektového záměru je i realizace edukačních přednášek pro rodiny pacientů, jejich blízké a obecně dosud nezainteresovanou laickou veřejnost. Naším cílem je nejen předávat odborné informace o duševních onemocněních a možnostech léčby, ale také přiblížit veřejnosti problematiku psychiatrických pacientů v oblasti běžného života, resocializace či uplatnění na pracovním trhu.

Snahu změnit u běžných občanů zažitý stigmatizující stereotyp člověka s duševním onemocněním podpoříme také v rámci veřejně přístupných akcí v nově zřizované multimediální kavárně, kde budou pořádány například výstavy a prezentace výrobků pacientů z arteterapií či ergoterapií, v případě zájmu vždy s možností diskuze mezi návštěvníky a odborným personálem léčebny, eventuálně i pacienty.

Díky různorodým terapeutickým aktivitám se zefektivní léčba, pacientům se zpříjemní pobyt v léčebně. Při terapeutických aktivitách se pacienti uvolní a zlepší se následně i působení léčebných metod a celková doba léčby se zkrátí. V průběhu terapeutických aktivit bude pacienty doprovázet odborný multidisciplinární tým, který bude tvořit psychiatr, všeobecná sestra, psychoterapeut, sociální pracovník a pracovní terapeut.

Schválený grant

8 518 606 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016