Zvolte si oblast:

Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPlzeňský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuRehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací)
Číslo projektu---
Příjemce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

www.pldobrany.cz

Popis projektu

Cílem projektu je inovace zdravotní péče, zkrácení doby nutného léčení na lůžku, návrat pacienta do mimonemocniční péče, domů nebo do komunitní péče. Jde o vytvoření nového rehabilitačního oddělení, které novým, intenzivním způsobem práce připraví pacienty na zvládnutí samostatného života v komunitě. Cílovou skupinu tvoří dlouhodobě psychiatricky nemocní pacienti, kteří jsou v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech opakovaně hospitalizováni (dlouhodobá následná péče). Projekt umožní implementaci komplexního systému psychosociální rehabilitace dlouhodobě psychiatricky nemocných, zavedení nového způsobu léčení - zdravotní péče.

Schválený grant

20 159 950 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016