Zvolte si oblast:

Předem definovaný projekt Psychiatrické nemocnice Bohnice v Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt ,,Vytvoření Systému ucelené psychiatrické rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče‘‘ financovaný v rámci Programu CZ11 - ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘ byl schválen dne 5. srpna 2014.

Projekt si klade za cíl zlepšit péči o duševní zdraví v České republice pomocí nastavení systému nového přístupu k rehabilitaci pacientů. Tento projekt je realizován ve spolupráci s norským partnerem a zaměřuje se zejména na problematiku následné psychiatrické péče u nemocných s vážným duševním onemocněním a vytvoření metodiky jednotného systému psychiatrické rehabilitace, který přispěje ke zlepšení schopnosti samostatného fungování nemocných ve společnosti. Systém uplatní celostní pohled na nemocného, s respektem k jeho vlastním cílům a přáním s aktivním podílením se na tvorbě léčebného plánu směřujícího k propuštění z lůžkového zařízení. Systém podpoří rozvoj dovedností nutných k běžnému životu a napomůže nemocným adaptovat se na život mimo lůžkové zařízení.

Celkový rozpočet projektu je 19 007 916 CZK.