Zvolte si oblast:

Schválení dvou předem definovaných projektů Fakultní nemocnice v Motole v Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 23. července 2014 byly v rámci Programu CZ11 - ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘ schváleny dva předem definované projekty Fakultní nemocnice v Motole - ,,Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti‘‘ a ,,Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole‘‘.

Oba projekty přispívají k celkovému cíli programu – zlepšení přístupu a kvality zdravotní péče, včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče a zaměřují se především na preventivní opatření v oblasti veřejného zdraví. Projekty jsou realizovány v partnerství s norskými institucemi.

Projekt věnující se podpoře činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů (NKC) zajistí systémové řešení problematiky prevence dětských úrazů a násilí na dětech prostřednictvím soustředění dosud roztříštěných aktivit do jednoho národního centra. Cílem projektu je zvýšení informovanosti a pozitivní reakce veřejnosti k systému preventivních opatření. V rámci projektu proběhne vzdělávání odborníků, tvorba odborných metodik, tvorba preventivních aktivit atd.

Celkový rozpočet projektu je 15 260 234 CZK.

Druhý projekt podporuje činnosti Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění (NKCVO). Cílem projektu je rozšířit povědomí a znalosti o problematice vzácných onemocnění, zavedení nejnovějších metod diagnostiky, rozvoj výuky vzácných onemocnění pro studenty medicíny a zdokonalení péče o pacienty.

Celkový rozpočet projektu je 24 601 526 CZK.